حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۷، ۱۳۹۲

اول میر حسین زندانی را آزاد کنید بعد مردم را به رای دادن مجدد و خاتمی را به آمدن دعوت کنید .

پول نفت و قول مقام و منصب به سبزهای امروزی ( میکروبهای دیروزی ) رسیده است . این کلرفیلها که به حق باید آنها را خس و خاشاک نامید , میرحسین شان در بند است و هیچ غلطی نمی توانند بکنند . باز برای حفظ نظام از خاتمی دعوت میکنند و مردم را به رای دادن تشویق میکنند . 
اصولگرایان تریاکی و منحرفین اختلاسگر مردم را به حفظ نظام دعوت میکنند , شما چرا ؟ شما ها که خودتان قربانی هستید ؟ 
ایا میرحسین موسوی خودتان را فروخته اید ؟ ایا ... چرا از خاتمی دعوت و مردم را تشویق میکنید ؟

کسانی که این روزها از حضور اصلاحطلبان ( خاتمی )  در انتخابات صحبت میکنند , قاتل ندا ها و سهرابها هستند و زندانبان موسوی و هزاران زندانی سیاسی که بعد از انتخوابات 88 دستگیر شده اند . لابد از ولی فقیه یه قولی گرفتن که در همه رادیو ها و تلویزیونها مردم را به شرکت در نمایش انتخابات دعوت میکنند . 
عزیزانی که در حوزه های رای گیری حاضر میشوند بدانند که حضورشان تضمین کننده بقای نظام و تداوم نگرش حذف مردم از تصمیم گیریها ست . انتخابات ایران , انتخوابات است .
از فردای انتخوابات ، ماموران رژیم ، شمایی را که به خواست آنان به پای صندوقها رفته اید ، به بهانه بیرون بودن تار مویی میزنند و میبرند !  نفتی که بنا بود بر سر سفره بیاورند به گروه های تروریستی و دولتهایی اهدا میکنند که حتی قادر نیستند در نقشه جهانی ، خود را بیابند .
  به بهانه حق مسلم ، حقوق مسلم ما را زیر پا مینهند تحریم انتخوابات کمترین تاثیرش ، سیلی سختی خواهد بود تا بدانند دوران سر دادن شعارهای به دور از ذهن همچون قدرت اول جهان ، امن ترین کشور دنیا ، آزاد ترین مردم ، بهترین حکومت ، خدایی بودن رهبر و... به اتمام رسیده , و جهانیان خواهند فهمید که سید علی خامنه ای چونان  مبارک و قذافی و بشار اسد فاقد مشروعیت اجتماعی است .