حق مسلم ما

فروردین ۳۰، ۱۳۹۲

اگر خاتمی نیاید , من می آیم

بعد از دیدار پنهانی ولی امر مسلمین جهان با محبوبترین چهره سینما و تلویزیون مطرح شد , این چهره محبوب تلویزیونی گفت با جیگر به توافق رسیدم که اگر خاتمی نیاید , خودم تدارکاتچی شوم .مشارکتی ها , مجاهدین انقلاب , روحانیت مبارز , سبزها و سایر خانواده های وابسته نگران نباشند !