حق مسلم ما

فروردین ۲۹، ۱۳۹۲

کمپین دعوت از تنها فرزند خداوند بر زمین , برای ریاست جمهوری

با انتخاب او میتوانیم الگوی مردمان  کشورهای تحت ظلم اروپا و آمریکا شویم

با ریاست «جمهوری» مقام «معظم‌ رهبری» بروز ''الگوی بدیعی در مقابل جهت‌گیری استعماری و سلطه‌گرانه‌'' میسر خواهد گشت. از تمامی همراهان «ولایی» کمپین دعوت از مقام معظم رهبری برای ریاست جمهوری می‌خواهیم تا با ترویج آن و دعوت از دوست‌داران «معظم‌له» برای پیوستن به کمپین، در راه‌اندازی «حماسه‌سیاسی» ۹۲ ما را یاری دهند.
 براستی حیف نیست چه کسی بهتر از خود ایشان؟
دعوت 2305 نفر از مجذوبین ولایت , از مقام معظم رهبری
با ریاست جمهور شدن او فقر و فساد و استبداد و ظلم و ستم  از بلاد اسلامی می رود

باز هم رکورد میزنیم

.