حق مسلم ما

فروردین ۱۸، ۱۳۹۲

عوامل خامنه ای با مردم چه میکنند ؟


بسیجی ها ( عوامل سید علی خامنه ای ) خودشان مامور بازداشت ، قاضی و مجری اجرای حکم میباشند . خامنه ای در آستانه انتخابات به منظور ارعاب  جوانان , دست آنها را برای برخورد با مردم باز گذاشته تا این جانوران عقده ای هر زمان و هر جا لازم شد با خوی حیوان صفتی اسلامیشان برای حفظ و حراست از منافع رژیم دست به جنایت بزنند.