حق مسلم ما

اسفند ۱۸، ۱۳۹۱

محمود آقا , آب را بریز همون جایی که خیلی میسوزه !

آخرین بوسه عاشقانه بر اونجای عشق !
لا اقل سر تابوت این کافر حربی را می بوسیدی نه وسط تابوت را ! میخوای همه بفهمند روابط شما با هم چطور بوده ؟ خاک بر سرت محمود خاک !
همین دیگه شما بچه آخوندها , 13 بار این بدبخت مادر مرده چاوز را بردین تهران وچند بار هم خودتون اومدین ونزئولا ! چی شد معلوم نیست بدبخت چاوز سرطان کون و لگن گرفت و مرد . حالا اشک تمساح می ریزید .

قبلا به چاوز گفته بودم مواظب خودش باشه این سران ایران اسلامی غلامباره اند . اما گوش نکرد , این هم نتیجه اش ... !