حق مسلم ما

فروردین ۰۷، ۱۳۹۲

شب زفاف نزدیک است !

ایران خانم دختری زیبا , ثروتمند و بسیار هنرمند و مهربان است , ناپدری آخوندش او را مجبور میکند هر چهار سال یکبار صیغه شود . ایران خانم حق انتخاب ندارد , شوهر او توسط ناپدری ناخلفش انتخاب میشود . بعد از زمستان کبیسه و در اوایل بهار ناپدری اش به او میگوید " شب زفاف نزدیک است " , ایران از این جمله بدش میاد اما چاره ای ندارد . امسال دهها خواستگار جور وا جور دارد اما معلوم نیست نظر ناپدریش به نظر چه کسی نزدیکتر باشد . هر کس شوهرش میشود حسابی از او سو استفاده میکند , آخرین شوهرش بلایی بر سر این دخترک بیچاره آورده که آه و فغان همه همسایه ها برانگیخته است . بنظر شما ایران خانم کی به آرامش خواهد رسید ؟ آیا این خواستگاران عاشق اند یا ابله ؟

با عدم شرکت در انتخابات فرمایشی ایران را نجات دهیم .