حق مسلم ما

فروردین ۰۲، ۱۳۹۲

عکادمی گوگوش : ایرانی های خارج از ایران , ایرانی نیستند !

یک دقیقه ویدیو از افشا گری رها اعتمادی در آکادمی موسیقی گوگوش
تقلب کردند و آرای ایرانیان خارج از کشور را بحساب نیاوردند تا نمایند ولی فقیه در آکادمی گوگوش برنده شود