حق مسلم ما

فروردین ۰۲، ۱۳۹۲

مردمی که انتخابشان برترین سمبل حکومتشان است , لیاقت همان حکومت را دارند ؟

بالاخره بعد از سه ما فراز و نشیب و هزاران هزار حرف و حدیث , برنده آکادمی موسیقی گوگوش مشخص شد . اگر فرض کنیم همه چیز درست بوده و رای مردم و نظر مردم باعث برنده شدن یک خانم محجبه شده است  , یک سئوال مطرح میشود که شاید بتواند موضوع پایان نامه برخی از دانشجویان قرار گیرد , و چه بهتر است که روانشناسان و جامعه شناسان پاسخ این سئوال را بدهند . لازم به ذکر است که بنا بر نظر بسیاری از موسیقی دانان , کسانی با صدای بهتر و شایسته تر از ایشان هم در این رقابت بودند . 
سی و پنچ سال است که زنان ایران تحقیر میشوند , توی سرشان میزنند , حق حضانت فرزند ندارند , در ارث نصف مردان هستند و در دیه به اندازه بیضه چپ مردان بحساب می آیند , حق انتخاب ندارند و بسیاری بسیار حقوقشان پایمال میشود تا جایی که حق انتخاب نوع پوشش و لباس خود را هم ندارند .
از طرفی مردان ایرانی در سی و پنچسال گذشته با تورم , گرانی , رشوه و هزاران هزار بدبختی دیگر روبرو بوده اند , که همه آنها از ثمرات نظام مقدس اسلامی ( فقه شیعه ) ناشی شده است . بعبارت ساده این حکومت اسلامی و مدیریت اسلامی بوده است که در این سی و چند سال این همه بدبختی و گرفتاری برای جامعه ایران به ارمغان آورده است .



آنچه در بالا آوردیم نتایج حکومت شیعه برای مردمان عادی ایران بوده , بنا نداریم بحث سیاسی کنیم که همه واقف اند حکومت عدل علی , نظام مقدس اسلامی با فعالین سیاسی و ... چه کرده و میکند .
به هر صورت مردمی که اینقدر در ناعدالتی و بدبختی زیست میکنند , چرا به خانم خواننده ای رای میدهند که برترین نشان حکومت اسلامی ( حجاب اجباری ) را نمایندگی میکند ؟؟؟؟. همه میدانیم که همه ماهیت نظام حکومتی امروز در گرو همین حجاب اجباری است و این تنها مسئله ای است که نظام در سی و پنچ سال گذشته از ان کوتاه نیامده که هیچ بر شدت و حدت برخورد با ان را بیش از پیش کرده است . حکومت اسلامی ایران تنها و تنها در همین حجاب اسلامی خلاصه میشود . آیا در ایران امروز چیزی جز حجاب اجباری سمبل نظام آخوندی است ؟ خوب دقت کنید .



افشا گری رها اعتمادی در مورد تقلب در آرای مردم  ( ببینید )

حق مسلم ما : ما با حجاب اختیاری مخالف نیستیم , اگر در یک جامعه آزاد و در یک رقابت عادلانه یک خانم با حجاب برنده شود , برایش دست هم میزینیم . اما حرف ما چیز دیگری است . چرا مردم با این همه بدبختی حاصل از نظام اسلامی باز هم به اصلی ترین سمبل آن رژیم رای دادند ؟ واقعا چرا ؟