حق مسلم ما

بهمن ۲۱، ۱۳۹۱

تابو شکنی گوگوش یا دهن کجی به آخوندها ؟

آکادمی موسیقی گوگوش یک زن محجبه را آورده تا در مسابقات آواز و موسیقی با دیگران رقابت کند . اینکه صدای این دختر محجبه زیبا است و بسیار دلنشین حرفی نیست . اما سئوال این است این کار گوگوش یک دهن کجی بزرگ به ارباب عمائم نیست . آنها که خود را نمایندگان خدا بر زمین میدانند , معتقد اند آواز خواندن زن لهو و لعب است , و زن خواننده سر به نیست شود . چرا؟ چون فقه شیعه میگه .!... این خانم محجبه خیلی مورد توجه است و یه جورهایی به مردم داره میگه این خانم اول خواهد شد . اگه برنده شدنش برای صداش باشه حرفی نیست , حتی خودم که نویسنده این مقاله هستم هم از صدای این خانم لذت می برم اما این که این خانم محجبه است و اینقدر مورد توجه ... خانم محجبه ای که در المان است و شوهر غیر ایرانی و کاتولیک دارد و .... حالا توی اکادمی ...! 
یا اینکه خانم گوگوش ژشت روشنفکری گرفته و کار فرهنگی میکنه ؟ 
بعضی هم معتقد هستند این یک برنامه سرگرمی است و ارزشی ندارد !
شاید هم ما ایرانی ها اینقدر توی جمهوری اسلامی از این مسئولین نظام و مسئولین دین , چیزها دیده و شنیده و تجربه کرده ایم که همه چیز برایمان سناریو ست ...! 
شاید هم تهاجم فرهنگی است و خودمان خبر نداریم , شاید هم جنگ نرم است ...!

نظر شما چیست ؟ ویدیو زیر را ببینید و به صحبتهای گوگوش با هنر جویان توجه کنید , شاید با من هم عقیده باشید .
من که مشکوک هستم .