حق مسلم ما

بهمن ۲۰، ۱۳۹۱

فرستادگان لاری جانی ها , از محمود احمدی نژاد در بازگشت از مصر استقبال کردند

حواریون لاری جانی ها , با عکسهای جالب در دست به استقبال دکتر محمود احمدی نژاد رفتند
واکنش محمود به دیدن شیشه نوشابه در دست علی لاریجانی واقعا کم نظیر است