حق مسلم ما

بهمن ۲۸، ۱۳۹۱

بوستان یا حمام زنانه ؟

یا معنی بوستان را نمی دانند یا اینکه اینجا یه چیزی است مثل مرکز هدایت اسلامی زنان فراری کرج ( که چند سال قبل لو رفت ) یا صیغه خانه شیعیان جهان شاید هم .... عمارت النساء بیت معظم اله .... !!!