حق مسلم ما

اسفند ۰۴، ۱۳۹۱

عبا , ردا , قبا و نعلین مانع از خواندن خوانندگان نمی شود !

حالا چه اصراری هست که حتما باید یک نفر با این شکل و لباس خوانندگی کنه ! خدا میدونه ؟ همه چیز ملت ایران درست شده , همه چیز در بهترین وضعیت است فقط مونده بود روشنفکری دینی در عرصه موسیقی گسترش یابد که آن هم به لطف خانم گوگوش انجام شد .
قبل از دیدن ویدیو ی زیر سه صلوات برای شادی مقام معظم رهبری نثار فرمائید ! دومیش بلند تر .... !

پیشنهاد میشه خانم ارمیا آهنگ قدیمی و معروف خانم گوگوش به نام آقاجون را بخوانند , خیلی به لباسشون میاد