حق مسلم ما

اسفند ۰۳، ۱۳۹۱

ولایت مطلقه فقیه و بازنشستگی ریاست جمهوری در حکومت اسلامی !