حق مسلم ما

بهمن ۲۷، ۱۳۹۱

تقدیم به روح پر فتوح حضرت امام

با دقت این ویدیوی 3 دقیقه ای را ببینید  و یک دنیا بخندید ! که خندین حق مسلم ماست