حق مسلم ما

بهمن ۲۵، ۱۳۹۱

قیمت دلار افسار گسیخته بالا و بالاتر میرود و خواهد رفت .

بدون تردید اقتصاد مال خر است . تنها درآمد اصلی حکومت اسلامی از طریق فروش نفت بدست می آید . در صورتی که فروش نفت خام کمتر و کمتر شود , خزانه ملائی رژیم اسلامی هم کوچک و کوچکتر خواهد شد . مدیریت امام زمانی , مردم را به فقر و فلاکت بیشتر خواهد کشید , تا جایی که مردم احساس کنند در شرایط بدر و خیبر نیستند و در وضعیت شعب ابی طالب بسر میبرند . کاهش تولید نفت = افزایش قیمت دلار = گرانی سرسام آور .  حکومت اسلامی از همان الاغی لگد میخورد که ارباش  سی و چهار سال قبل گفت مال خر است .
بر اساس تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی که امروز انتشار یافت، صادرات نفت خام ایران در ماه ژانویه 2013 به کمتر از یک میلیون بشکه در روز تقلیل یافته است. بر اساس این گزارش، تولید نفت خام ایران در همین ماه کمتر از 2.65 میلیون بشکه در روز برآورد گردیده است. تولید نفت خام ایران در ماه ژانویه باز هم به میزان 50 هزار بشکه در روز کاهش یافته است. آژانس همچنین نتیجه می گیرد که تولید نفت خام ایران در سی سال اخیر به پائین ترین میزان خود سقوط کرده است. این گزارش تصریح میکند که پیش از اعمال تحریم های جهانی بر بخش نفت و هیدروکربور ایران که در پایان سال 2011 میلادی به مرحله اجرا در آمد، تولید روزانه نفت خام ایران در حدود 3.7 میلیون بشکه در روز بوده است. گزارش آژانس بین المللی انرژی نتیجه گیری می کند که طی سال 2012 تحریم های غرب که بخش نفت ایران را هدف قرار داده است، ایران را از کسب یک در آمد حداقل 40 میلیارد دلاری طی این سال محروم کرده است. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، از ماه ژانویه تحریم های غرب علیه ایران موجب میگردد که این کشور ماهانه بیش از 3.4 میلیارد دلار در آمد نفتی خود را از دست بدهد. با تداوم کاهش تولید و صادرات نفت ایران، دست کمک مسئولین جمهوری اسلامی به سوی روسیه دراز شده است. در این راستا، محمد نیکزاد سخنگوی وزارت نفت جمهوری اسلامی امروز به خبرگزاری فارس گفت که ایران اظهار تمایل کرده است که روسیه میادین بزرگ نفت و گاز ایران را توسعه دهد و در صورت توافق، توسعه میادین مستقل به روس ها واگذار گردد. در همین باره، " الکساندر نواک" وزیر انرژی روسیه پس از نشست کمیسیون بین دولتی روسیه و ایران گفته است: "ایران از روسیه در خواست کرده است تا در توسعه میدان های نفت و گازی این کشور مشارکت کند." وی همچنین گفته که ایران طرحی به روسیه پیشنهاد کرده است که بر مبنای آن، شرکت های روسی میتوانند در تعدادی از ذخایر نفت و گازی ایران مشارکت کنند.