حق مسلم ما

بهمن ۰۷، ۱۳۹۱

تفریحات سالم در جمهوری اسلامی ایران !

به تصاویر زیر نگاه کنید ! از این تفریحات فقط و فقط مردم ایران بهرمند میشوند . باز هم بگوئید جمهوری اسلامی بد است ! باز هم بگوئید اسلام به فکر تفریح و تفرج مردم نیست .

متاسفانه وبلاگ ما کوچک است و جا نداریم وگرنه تمام تفریح و تفرج اسلامی رایج در حمهوری مقدس اسلامی ایران را به رخ کافران غربی میکشیدیم  تا بفهمند در اسلام هم تفریح هست ! و گمان نکنند تفریح یعنی اینکه چهار نره غول بروند توی کلاب برقصند و چشم چرونی کنند و مثلا خر کیف شوند ! در هیچ جای دنیا مردم اینقدر صبح تا شب کنار هم تفریح نمی کنند ! اذان صبح را با مراسم باشکوه و ولایی اعدام و اذان مغرب را در صف نفریحی نان عمدتا به پایان میرسانند .

بحث داغ امروز :
انتخابات در اسلام حرام است