حق مسلم ما

بهمن ۱۲، ۱۳۹۱

آیت الله خامنه ای : این میمون , آن میمون نیست

آفتاب آمد دلیل آفتاب
با همه چیز بازی با میمون آغا هم ..! خجالت بکش اسفندیار منحرف
آغا به اسفندیار منحرف گفت : آن میمونی که با تقلب 24 میلیون رای براش جور کردم با این میمون یاغی امروز فرق دارد !


حتی فرانسه زبانان هم فهمیدند این میمون ان میمون نیست . لینک