حق مسلم ما

دی ۲۵، ۱۳۹۱

میزان رای رهبری است .

نمایندگان فرمایشی مجلس شورای اسلامی : " میزان رای ملت است "