حق مسلم ما

دی ۰۷، ۱۳۹۱

از مراد بیک نظام تا حسام بیک دارالخلافه !

بادامچیان : محمد خاتمی به خامنه ای نامه نوشت و التماس کرد تا جبهه مشارکت در انتصابات 1392 شرکت کنند .
مراد بیک : بزار بیام برات داغش کنم
حسام بیک : التماس نکن , میدونی اینجا کجانه و مو کینوم
سالها قبل سریال روزی روزگاری با هنرمندی زنده یاد خسرو شکیبایی و محمود پاک نیت و بسیاری از هنرمندان در تلویزیون میلی پخش میشد یادش بخیر