حق مسلم ما

آذر ۱۳، ۱۳۹۱

لیونل مسی : ابی الگوی ورزشی من است

بعد از صحبتهای ورزشی ابی در برنامه نود لیونل مسی گفت : سید الگوی ورزشی من است


صحبتهای سید ابراهیم ( ابی ) در برنامه نود را از اینجا ببینید و بشنوید !