حق مسلم ما

آذر ۱۲، ۱۳۹۱

مسابقه بزرگ جیگر شناسی !

فکر میکنید نظر آقا اینبار به نظرچه رنگی نزدیکتر خواهد بود ؟
پاسخ دهید و 1000 دلار آمریکا جایزه بگیرید
پاسخ شما باید یک انسان حقیقی باشد , مثلا پاسخ دهید دکتر اوس محمود احمدینژاد
روی عکس جیگر کلیک کنید
 یا
پاسخ خودتان را اینجا ثبت کنید.