حق مسلم ما

آذر ۳۰، ۱۳۹۱

مخفی گاه بشار اسد توسط مخالفان در اطراف لاذقیه کشف شد !

صدام حسین  کجایی ؟