حق مسلم ما

آذر ۳۰، ۱۳۹۱

علیا الماجده المهدی در اعتراض به تصمیمات اخوان المسلمین باز هم لخت شد !

برای بیرون راندن حسنی مبارک از قدرت علیا ماجد المهدی لخت شده بود و کلی دردسر و سرو صدا به پا کرد ! حتی او را به دادگاه کشاندند و هزار و یک قصه ... امروز در بسیاری وبسایت ها شاهد لخت شدن مجدد این خانم بودیم در اعتراض به محمد المرسی و پیش نویس قانون اساسی مصر .
اگر چه بسیار میزگردها و اظهار نظر ها در مورد لخت شدن زنان در اعتراضات را شاهد بودیم , اما انگار لخت شدن در ملا عام نه تنها مسری بلکه مزمن هم میشود ؟
خیلی ها معتقد بودند در 21 دسامبر دنیا به آخر میرسد و برخی معتقد بودند اتفاق عجیبی خواهد افتاد هر چند کوچک , به نظر من آن اتفاق عجیب ولی کوچک همین لخت شدن مجدد علیا ماجد المهدی است .
روز پنج شنبه 20 دسامبر سفارت مصر در خیابان "استراند وگن" استکهلم شاهد اعتراضی برهنه- توسط علیا الماجده المهدی و گروه فمنیست- در حمایت از مردم معترض مصر و علیه محمد مرسی و اخوان المسلمین و دولت اسلامگرای مصر بود.
Egyptian activist Aliaa al-Mahdy chose Sweden for her latest feminist protest as she bared all outside her country's embassy in Stockholm despite sub-zero temperatures.

توی هوای سرد و برفی لخت شدن .......