حق مسلم ما

آذر ۲۰، ۱۳۹۱

اتومبیل ( قمبرس ) جایگزین پژو میشود !

در راستای تحریمهای جامعه جهانی بر علیه شرکتهای خودرو سازی جمهوری اسلامی , بزودی اتومبیل قمبرس  تولید و در اختیار آحاد امت اسلامی قرار میگردد . قبرس جایگزین فرانسه میشود .


سبک عزاداری و متن نوحه  مردم یزد در محرم امسال خشم سید علی خامنه ای را نمایان کرده است ( فیلم ده دقیقه ای )