حق مسلم ما

آبان ۱۸، ۱۳۹۱

نوجوانان سبزواری , فدای سر مقام عظمای ولایت شدند !
هنوز لباس سیاهمان بر تن داریم وداغ کشته شدن  26 نوجوان بروجنی در دل , که خبر میرسد حوالی ساعت 23 و سی دقیقه پنجشنبه بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان دختر راهیان نور شهرستان سبزوار در کمربندی شاهرود، دو تن در دم فدای سر مقام عظمی ولایت حضرت سید علی خامنه ای امام چهاردهم شیعیان جهان شدند  و 15 تن به شدت زخمی شدند.  این اتوبوس در حال بازگشت از مناطق عملیاتی بوده است.