حق مسلم ما

آبان ۲۳، ۱۳۹۱

استعمال مفرط تریاک باعث اشتباه رهبری گردید , شام فرستادن بجای صبحانه !

صبحانه  ای که ستار بهشتی خورد همان شامی بود که محسن روح الامینی در کهریزک خورده بود . احتمالا حضرت امام خامنه ای در فرستادن صبحانه اشتباه کردن و شام فرستادن خدمت ستار بهشتی . امان از نشئگی و حواس پرتی ... ! به این میگن شام آخر , براساس موازین شرعی و فقه مبین شیعه , صبح یا ظهر هم میشود شام خورد , نماز نیست که صبح و ظهر و شبش با هم فرق داشته باشه . فلذا اشتباه رهبری اشتباه مصلحتی بوده دقیقا مثل دروغ مصلحتی یا همون تقیه اسلامی .به راستی دین افیون ملتها و اسلام افعی ادیان است !