حق مسلم ما

آبان ۰۷، ۱۳۹۱

میگن چرا کسی به رضا پهلوی اعتماد نداره ؟


سی و چند سال قبل تاجگذاری کرده و سوگند خورده , حالا حاضر نیست بگه اشتباه کردم . اگه مردم ایران شاهپرست بودند به اکبر کوسه نمی گفتند اکبر شاه !
کسی میتونه فرق شاه و رهبر را بیان کند ؟ دیکتاتور و متجاوز و مفتخور یکی است چه شاه چه رهبر !