حق مسلم ما

آبان ۰۷، ۱۳۹۱

آقای لاریجانی , کار سخت شده است !


علی لاریجانی رئیس مجلس رژیم با اشاره به اینکه در مرحله بسیار حساسی قرار داریم و اگر آمریکایی ها با توجه به اهداف و سیاست هایشان یک مقدار جلو بروند کار سخت می شود، گفت: ما باید در همین جا با آنها تعیین تکلیف کنیم و آنها متوجه شوند که دوران امپراطوری دروغین تمام شده و امیدواریم جمهوری اسلامی نیز در این وضعیت ظرفیت های داخلی خودش را باور کند.