حق مسلم ما

مهر ۲۱، ۱۳۹۱

مهدی منتظر شیشه نوشابه , فائزه در انتظار آلت الاسلام ! بشتابید

شیشه نوشابه , تخم مرغ آب پز , کابل برق و لواط و ...کلمات بسیار آشنایی است برای زندانیان مرد ایرانی در سی و چند سال گذشته , مخصوصا زندانیان سیاسی و عقیدتی  و آنچه زندانیان زن همیشه بیاد دارند و فراموش نشدنی است آلت الله و آلت الاسلام است !اکبر هاشمی‌ رفسنجانی‌ معروف به  اکبر کوسه در مورد بازداشت فرزندانش چنین گفته : فرقی بین بچه های من با بچه مردم نیست.

این جمله اکبر شاه توهین آمیز است . مرتیکه الاغ  یا خبر ندارد در زندانها چه می گذرد , یا مردم ایران را جیگر فرض کرده! کسی نیست به این یابو بگه توله های تو در هتل اوین هستند نه زندان اوین !