حق مسلم ما

مهر ۱۴، ۱۳۹۱

مقایسه مریم رجوی با ملا محمد عمر افغانستانی !

میخواهیم شباهت ها و تفاوتهای دو اپوزیسیون را مقایسه کنیم , ملا محمد عمر رئیس سازمان طالبان و رهبر یکی از اپوزیسیونهای دولت افغانستان است و مریم رجوی  رئیس سازمان مجاهدین خلق و رهبر یکی ازاپوزیسیونهای دولت ملا علی خامنه ای در ایران .
هردوی این افراد مسلمان هستند و به مبانی اسلامی معتقد لذا ما هم سعی میکنیم بر اساس مبانی اسلامی آنها را مقایسه کنیم .

تفاوتها :
این دو تنها در دو چیز با هم متفاوتند . یکی از جنس مرد و دیگری از جنس زن است , از دیدگاه اسلامی ارزش وجودی مریم رجوی به اندازه بیضه چپ ملا محمد عمر میباشد .  و تفاوت دیگر انها , یکی نعمتی و دیگری حیدری است , از دیدگاه اسلامی یکی شیعه و دیگری سنی است .
این دو موجود هیچگونه تفاوت دیگری ندارند !

شباهتها :
این دو بسیار شبیه هم هستند , که با توجه به کمبود فضای مجازی بذکر چند مورد اکتفا میکنیم , اگر بخواهیم تمام شباهتها را بنویسیم اینترنت میگه زرشک , چه خبره !
1- هر دوی آنها در کشتن هموطنانشان از هیچ کوششی دریغ ندارند , از اجنبی پول گرفته و میگیرند تا هموطن بکشند .
2- هر دوی آنها مسلمان هستند و معتقداند بهشت زیر سایه شمشیرهاست .
3- هر دوی آنها در لیست تروریستی بسیاری از کشورها هستند . اگر چه یکی از انها از لیست امریکا خارج شد .
4- هر دوی انها از منفورترین فرد کشورشان نزد مردم محسوب میشوند . 
5- هر دوی آنها با شکنجه و تجاوز و با اتکا به اسلحه توانسته اند چند تفنگچی دور و بر خودشان جمع کنند .
6- هیچکدامشان تحصیلاتی بیش از سوم راهنمایی ندارند .
7- هر دوی انها به همسر قبلی خیانت کرده و چند همسری که شیوه پیامبرشان است را در پیش گرفته اند .
8- هزینه سازمانهای تحت رهبری آنها با مزدوری و خیانت به وطن و وطنفروشی تامین میشود.
9- این دو ابله خودشان را رئیس حکومت کشورشان میدانند .
10- هر دوی انها از رنگهای ابی وزرد , بعنوان سمبل و نماد تروریستی شان استفاده میکنند .
11- هر دوی انها بسیار بد ترکیب هستند , حتی از انتری نژاد هم زشت تر اند .
12- همسران هر دوی انها مفقود الجسد هستند و شایعه اشت که انها را همسرانشان کشته و مخفیانه دفن کرده اند .
13- هر دوی انها موبایل و اینترنت را حرام و استفاده از شلنگ آب بجای افتابه را مکروه میدانند .
14- هر دوی آنها با دولت کشورشان مخالف هستند اما مردان و زنان بیگناه را میکشند .
15- هر دوی آنها کنار منقل نشین هستند , قیافه ها درست مثل معتادین متادنی است .
16- فرهنگ همجنس بازی ( منظور دگرباشی نیست ) در هر دوی انها و عوامل تحت نفوذشان به وفور ترویج میشود .
17- در دیکتاتوری هر دوی انها روی سید علی و قذافی را سفید کرده اند .
18- آدمکشی برای آنها از خوردن ساندیس راحت تر است .

خسته شدم چقدر شباهت ..... خبر مرگ سه تاشون رو برام بیارن ( ملا علی مریم )

عکس یادگاری در آخرین شب اقامت در شهرک اشرف عراق !