حق مسلم ما

مهر ۲۸، ۱۳۹۱

علی بمبساز , پدر بمب اتم ایران توسط سازمان اطلاعاتی غرب شناسایی شد !

عوامل اطلاعاتی غرب اعلام کردند به منابع و اطلاعاتی دست یافته اند که بسیار حساس و دقیق است . علی بمبساز را به عنوان پدر بمب اتم ایران معرفی میکنند و معتقدند او در جوانی هایش هم بسیار بمب ساخته است . همانگونه که در تصویر زیر مشاهده میکنید , علی بمبساز با صرف لوبیا و لبوی زیاد قادر است هزاران بمب بسازد .
قدرت این بمب ها تا حدی است که نماز را باطل و وضو را میشکند و بدین صورت پایه های اسلام عزیز را می جنباند ! کارشناسان معتقدند اگر جلوی این دانشمند هسته ای گرفته نشود و او موفق شود به عصاره باقلا دست یابد , بدون تردید موفق خواهد شد اسرائیل را از نقشه پاک کند .