حق مسلم ما

مهر ۲۴، ۱۳۹۱

هایده توکلی: آقای رضا پهلوی را دوست دارم اما نظرم به نظر آقا نزدیکتر است !

حزب مشروطه ایران از اپوزیسیون رژیم اسلامی در خارج بحساب می اید و بازوی راست رضا پهلوی است .  یکی از اعضای این حزب در مصاحبه با روزنامه کیهان اظهار فضل کرده است  , و گفته :
حزب مشروطه به شدت مخالف هرگونه حمله نظامی و جنگ با ایران است، و اگر ایران مورد حمله قرار گیرد، حزب مشروطه در کنار رژیم قرار خواهد گرفت. هایده توکلی عضو ارشد مشروطه خواهان همچنین گفته است: ایران یک کشور و یک ملت است و این اصل را نمی‏توان به رفراندم گذاشت، طرح مسأله فدرالیسم یک زمینه‏ سازی سیاسی است که می‏تواند به تجزیه کشور بیانجامد، حزب مشروطه ایران هیچ قومی را به نام "ملت" به رسمیت نمی شناسد و "ملت" ایران را مجموعه‏ ای از اقوام می‏داند. او همچنین گفته است: حزب مشروطه ایران به مبارزه به دور از خشونت باور داریم و بر همین اساس با دیگر سازمان‏ها همکاری می‏ کند.

بدون تردید هیچ انسان عاقلی بر طبل جنگ نمی کوبد , هیچ حزب عقلایی از جنگ حمایت نمی کند و هیچ گروه و دسته اپوزیسیون که اندکی شعور و عقلانیت داشته باشد با جنگ موافق نیست ! اما اینکه بگوئیم اگر جنگ شود به کمک سید علی خامنه ای خواهیم رفت جای بسی تعجب و تحیر است . ؟
آیا رژیم سفاک آخوندی در قلب اپوزیسیون جولان میدهد ؟ 
آیا ....