حق مسلم ما

شهریور ۲۰، ۱۳۹۱

تصاویری که هیچ اختلافی با هم ندارد ؟

آیا شما میتوانید فقط یک اختلاف بین این تصاویر پیدا کنید ؟

؟؟؟؟
با حمایت از شورای ملی بار دیگر , دیکتاتور را با دیکتاتور عوض کنیم


آخرین مطلب بروز شده وبلاگ

ولی امر مسلمین جهان مسئول حمله مسلمانان به سفارتهای آمریکا در مصر و لیبی !


چگونه میتواند کسی که صبح تا شام صدها بار در مطبوعات و رسانه هایش بعنوان ولی امر مسلمین جهان مورد خطاب قرار میگیرد , در این جنایات نقشی نداشته باشد .؟ادامه مطلب