حق مسلم ما

مرداد ۲۰، ۱۳۹۱

پیامبر اسلام : از کاندم استفاده نکنید ! باید پوست به پوست برسد

حرفهای من نیست , اول موجود عالم رسول خدا فرموده اند " فتلذق جلدها به جلده " تماس بر قرار کنه ! پوست به پوست برسونه ! از کاندم استفاده نکنه , توجه کنید پوست به پوست برسه !
حدیث است که شخصی از حضرتش سئوال کرد اگر پوست به پوست رساندیم چه میشود ؟
آنحضرت فرمود " توله شما به محض تولد خواهد گفت یا علی " و مستحب است قابله بگوید علی یارت ! 


حق مسلم ما : مردم بیسوادی که می نشینند و به سخنان مستهجن چنین فاشیستهای خرافه گوی اسلامی  گوش میکنند , حقشان حکومت اسلامی سید علی خامنه ای است ! باید مرغ کیلوی 80 هزارتومن بخرند نه 8 هزارتومن - خلایق هر چه لایق