حق مسلم ما

مرداد ۱۶، ۱۳۹۱

ما در صف نان و مرغ , او بدنبال آب !

دریچه ای تازه برای گسترش دانش بشر درباره سیاره خواهر زمین باز شده. امروز مریخ نورد کریاسیتی یا کنجکاوی، که ناسا، سازمان فضایی آمریکا حدود ۸ ماه پیش فرستاده بود، روی سطح این سیاره فرود آمد. این مریخ نورد به دنبال نشانه های حیات در سیاره سرخ خواهد گشت. BBC