حق مسلم ما

مرداد ۱۶، ۱۳۹۱

تظاهرات انصار حزب الله به موفقیت فرود کاوشگر کنجکاوی در مریخ !

طرفداران ولی امر مسلمین مریخ و حومه , شانه به شانه طرفداران قصاب الاسد سوری , در این تجمع بزرگ شرکت داشتند .