حق مسلم ما

مرداد ۲۸، ۱۳۹۱

چرا جمهوری اسلامی در قدرت است ؟ چرا فعالیت اپوزیسیون کم اثر است؟

مسبب این فرهنگ و روش مبارزه کیست و چیست ؟ بنظر من این حقیقت است . قضاوت با شماست !

به نظر شما نتیجه اینگونه مبارزه چه خواهد بود ؟اسرار دستگیری 48 زائر لباس شخصی در سوریه  ( طنز سکسی )