حق مسلم ما

مرداد ۰۵، ۱۳۹۱

هر دوی اینها دمکرات هستند !