حق مسلم ما

مرداد ۰۴، ۱۳۹۱

انواع پادشاه !


 با توجه به وضعیت اسفار حکومت اسلامی ایران و با نگاهی ریز به وقایع رخ داده در داخل ایران و حسب استراتژی سیاسی و نظامی حکومت اسلامی ایران در مواجه با مردم داخل و کشورهای خارجی , این روزها برخی  زیر پرچم پسر شاه سابق ایران در اندیشه حکومت پادشاهی دوباره هستند  ! برخی دیگر  بر سخنان  و رفتار او نقد ها دارند مشابه این نمونه . بصورت مختصر و مفید میخواهیم انواع پادشاهان و حکومت های پادشاهی را مورد بررسی قرار دهیم .
کلا پادشاهان بر دو قسم هستند
1- پادشاهان همه کاره 2- پادشاهان فانتزی و هیچ کاره

الف - پادشاهان همه کاره
اینها همه اختیارات کشور را همیشه در دست دارند , نخست وزیر مشخص میکنند , نماینده پارلمان معین میکنند , بر همه رسانه ها و مطبوعات ممیزی دارند , برای خودشان زندان و زندانی و ساواک و استغفارات دارند , بر اجرای قوانین و احداث قوانین نظارت کامل دارند و خلاصه هر کس با انها نباشد یعنی بر علیه آنها ست . عموما مادام العمر هستند و حق پادشاهی را موروثی میدانند ! در کشورشان یک برگ از درخت نمی افتد مگر با اجازه انها ! در دیکتاتوری و سرکوب روی استالین و در قتل و تجاوز و ارعاب روی هیتلر را سفید کرده اند .
این پادشاهان القابی چون , قائد اعظم  , ولی امر , خداوندگان , اعلیحضرت , شاه شاهان و بسیاری القاب دیگر را یدک میکشند . با شستشوی مغزی مردم از کودکی انها را مانند برده می پرورانند ! و مردم را مانند گوسفندانی میدانند که باید تابع و رام انها باشند .
تمام درامد کشور در دستان انها است , عموما عیاش و خوشگذران هستند و حتی مردم را به رعیتی خود قبول ندارند .
حرف حرف خودشان است و همه چیز باید بر وفق مراد انها باشد . مردم اجازه خوردن بستنی را هم ندارند مگر با اجازه انها . نمونه این پادشاهان زیادند و سابقه تاریخی ایران هم نشان میدهد از این شاهان بر ایران حاکم بوده اند و ثمرات حکومتشان را مردم دیده اند . بیش از این در مورد این گونه پادشاهان توضیح نمی دهیم که عاقلان را , اشاره ای کافی است .

ب- پادشاهان فانتزی
این گونه پادشاهان هیچ کاره هستند , نقش تزئینی دارند ! گاهی سوار کالسکه میشوند و برای رعیت دست تکان میدهند ! اینها بر مجلس و دولت و قدرت قضائی کشور احاطه ندارند , بعبارت ساده سلطنت  و خوشگذرانی میکنند ! با پول مالیات مردم یا درامدهای کشور در ناز و نعمت زندگی میکنند و برای یک جشن عروسی دختر یا پسرشان تا میلیارد ها دلار هزینه میکنند . بعبارت ساده بر گردن مردم سوار هستند و نسل اندر نسلشان در ناز و نعمت به عیاشی و خوشگذرانی مشغولند ! هیچگونه خاصیتی برای مردم ندارند . فقط هزینه اضافی دارند .

حال این سئوال پیش می آید که آیا مردم ایران پادشاه و حکومت پادشاهی میخواهند ؟ از کدام نوع ان ؟

حق مسلم ما : اگر حکومت پادشاهی از نوع اول بخواهیم , الان داریم ! سید علی اقا ... چرا خودمان را به زحمت بندازیم و کاری که پدران و پدربزرگ هایمان کردنند را تکرار کنیم ! آنها خون دادند ... سختی کشیدند ... و... تا محمد رضا برود و روح الله بیاید ! عجب کار اشتباهی کرده اند . بدون زحمت به محمد رضا میگفتند اسمت را بگذار روح الله همین ! همین .
اگر از نوع دوم ان مردم ایران میخواهند , توجه آنها را جلب میکنم به کشورهایی مانند انگلیس , سوئد , دانمارک و... مطالعه کنید و ببینید این پادشاهان به چه دردی میخورند ؟ فقط هزینه اضافی هستند بر دوش ملت . کارگر و کارمند و... کار کنند و مالیات بدهند تا این خانواده های سلطنتی راست راست راه بروند و خوش بگذرانند ! توجه داشته باشید که این کشورها نخست وزیر دارند و هزینه های جاری او هم هست . 
در امریکا یا فرانسه یک رئیس جمهور است با هزینه خودش و هر چهار , پنچ سال عوض میشود . اما در حکومت های پادشاهی فانتزی یک هزینه ثابت و بسیار سنگین همیشه از طرف خانواده پادشاه بی خاصیت بر دوش مردم تحمیل میشود , علاوه بر هزینه های جاری دولت که باید باشد و از ملزومات است .