حق مسلم ما

تیر ۱۲، ۱۳۹۱

صف نانوایی نیست , صف زندان اوین است !

تعداد زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران انقدر زیاد شده که برای زندان رفتن هم باید توی صف ایستاد . حالا معلوم نیست چرا صف یکی ها جدا نیست از بقیه ؟ آخه اگه نون بخوای بخری و یک دونه خواسته باشی صفش کوتاه تر و جدا گانه است . اما اینجا صف یکی نداره و خارج از نوبت به یکی ها رسیدگی نمیشه !