حق مسلم ما

مرداد ۰۶، ۱۳۹۱

فقط به سخنان خمینی گوش کنید !

مستند از تهران تا قاهره ساخته شبکه تلویزیون فارسی زبان  من و تو1 است . اینکه این مستند با چه هدفی و چرا ساخته شده اصلا مهم نیست . اما آنچه خیلی مهم است سخنان خمینی ملعون است !
خمینی ملعون , آنچه را می گوید و به شاه ایراد میگیرد , با فرض اینکه درست گفته باشد ! در ایران امروز یک میلیون برابر بدتر از آن است . خمینی ملعون از مواد مخدر و فحشا و گرسنگی و... سخن میگوید ! وضعیت الان چطور است ؟ بعد از سی و چند سال حکومت اسلامی وضعیت اجتماعی چگونه است ؟ وضعیت اقتصادی و سیاسی چطور ؟
به همین دلیل دیدن این فیلم مستند خالی از لطف نیست .