حق مسلم ما

خرداد ۲۱، ۱۳۹۱

شرایط جوی اپوزیسیون در سی سال گذشته ؟

آیا ما بعنوان طرفدار از یک حزب , گروه یا سیستم با رفتار خود آب به آسیاب اسلامگرایان تندروی حکومتی ریخته ایم ؟ آیا ما طرفداران احزاب متفاوت بعنوان اپوزیسیون جمهوری کثیف اسلامی با رفتار و کردار خود , خواسته یا ناخواسته در راستای اهداف عالیه رژیم دیکتاتوری اسلامی حرکت نکرده ایم ؟