حق مسلم ما

خرداد ۲۲، ۱۳۹۱

سومین سالگرد قضای حاجت ولی امر مسلمین جهان مبارکباد !

فرازی از سخنرانی تاریخی و ارزشمند حضرت آیت الله سید علی حسینی خامنه ای , ولی امر مسلمین دو جهان : ... لشکر کشی خیابانی نکنید , من نمی ترسم , رادان و مرتضوی  به حساب شما میرسند .... من آقای هاشمی را دوست دارم , اما نظرم به نظر محمود ی نزدیکتر است ! تن بیماری دارم , اندک آبروی دارم  ..... کهریزک استاندارد نیست ..... بر رای مردم و نظر مردم به پشتوانه سپاه , قضای حاجت میکنم !

سومین سالگرد پنجم شدن شیخ مبارکباد !