حق مسلم ما

خرداد ۲۳، ۱۳۹۱

استفاده از ملاقات کابینی برای شکنجه زندانیان سیاسی و خانوادهایشان .

زنده باد این شیر زن ایرانی که حتی در داخل زندان و از پشت شیشه با این اعتماد بنفس سر بسر کودکانش میگذارد و همه  بازجویان ولایتمدار را تحقیر میکند  .
زنده باد نسرین ستوده , پاینده و برقرار باد ایران , سرافراز باد  خانواده محترم نسرین

نسرین ستوده واقعا ستودنی است ! باید مادر باشید تا معنی این نوع شکنجه را درک کنید ! فهمیدن کافی نیست .