حق مسلم ما

خرداد ۲۳، ۱۳۹۱

کسی میداند اینها چه میکنند ؟

در راستای طرح عفاف و مبارزه با بد حجابی
به این عکس نگاه کنید ! اینها چه میکنند . اینجا ایستگاه پلیس است . 
لابد دارند شان و منزلت زن را تا حد فاطمه 9 ساله بالا می برند ؟