حق مسلم ما

خرداد ۰۶، ۱۳۹۱

آن روزها , مهاجرانی , فرکی , روشن و پروین عازم جام جهانی آرژانتین بودند !ولایت + عهد = ولایتعهد
ولایت + مدار = ولایتمدار