حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۷، ۱۳۹۱

بیست و پنج ضربه شلاق برای کشیدن یک کاریکاتور ورزشی !


حکم ۲۵ ضربه شلاق برای محمود شکرایه به دلیل کشیدن کاریکاتور نماینده مجلس !
محمود شکرایه کاریکاتوریست در استان مرکزی به جرم کشیدن کاریکاتوری ازاحمد لطفی آشتیانی نماینده اراک به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است. بنا بر گزارش خبرگزاربها، پس از برگزاری مراسم تحلیف اعضای منصفه مطبوعات استان مرکزی جلسه رسیدگی به اتهام هفته نامه نامه امیر به مدیرمسئولی ابوالفضل نیک عهد برگزار شد. در این جلسه اعضای هیئت منصفه پس از شنیدن دفاعیات وکیل شاکی و مدیرمسئول هفته نامه نامه امیر وارد شور شدند و در ‌‌نهایت هفته نامه  امیر را در زمینه درج کایکاتور احمد لطفی آشتیانی مجرم شناخته و نشریه نامه امیر را مستحق تخفیف در مجازات دانستند. همچنین بنابر اعلام قاضی عدالتخواه رئیس دادگاه مطبوعات استان مرکزی اتهام ترسیم کاریکاتور توسط محمود شکرایه کاریکاتوریست نشریه نامه امیر در دادگاه دیگری به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته و آقای شکرایه به خاطر ترسیم کایکاتور به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده است. نشریه نامه امیر در دهمین سال فعالیت مطبوعاتی خود در استان مرکزی بوده و پرتیراژ‌ترین نشریه استان مرکزی و نشریه‌ای با مشی انتقادی است.
کشیدن این کاریکاتور که شما می بینید 25 ضربه شلاق داره !
دوستان و هنرمندان مخصوصا کاریکاتوریست ها و کارتون سازان و تمام کسانی که از خانواده هنر هستند باید از محمود حمایت کنند !
دیروز نیک اهنگ کوثر ومانا نیستانی و... امروز محمود شکرایه و فردا نوبت ماست ! ساکت ننشینیم .