حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۶، ۱۳۹۱

در اندیشه تولد یک حکومت فردگرا !در حالی كه عقب مانده ترين كشورهاي حهان ، در حال حاضر، همه روزه  هزاران كشته , هزاران زندانی , هزاران اسیر و تبعیدی و....مي دهند تا كشورشان را از لوث وجود حكومتهاي فردگرای موروثي و خانوادگي نجات بدهند ، آنوقت يك عده مي خواهند كنتور سيستم سياسي  ايران  را دوباره صفر كنند و مردم را پشت سر  یک شازده به خط كنند  , اين شرم كردن دارد.
از چاله به چاه که میگن همینه !
دیکتاتوری فردگرای اسلامی با عنوان جمهوری چه فرقی با پادشاهی دیکتاتوری فردگرا دارد ؟