حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۱

از برزیل بیائید تا دستگیر نشوید !


« بازداشت یک  هنرمند , غیر معروف و شاید آماتور به نام سولماز  که ظاهرا در مسابقه رقص یکی از شبکه های ماهواره ای اول شده و بعد از برگشتن به ایران بازداشت میشه و چند روزی رو پیش بچه های در هتل اوین  بوده و بعد با قرار کفالت آزاد شده و البته توی اون چند روز سخاوتمندانه هنرش رو توی بند زنان واسه بقیه عرضه کرده بوده...البته زود آزاد شده و متاسفانه فرصت آموزش پیش نیومده !»

و این درحالی است که همزمان دیپلمات پدوفیلی جمهوری اسلامی بعد ازفرار از برزیل و ورود به ایران مورد استقبال سردار رضا زارعی , دکتر مددی , ایت الله گلستانی قرار گرفته و مورد رافت اسلامی ولی فیقه ..... !
به قول میرحسین موسوی " سنگها را بسته اند و سگان را رها کرده اند . !