حق مسلم ما

اردیبهشت ۰۶، ۱۳۹۱

سید خراسانی از فردوسی وحشت دارد !

جناب سید علی خامنه ای معروف به سید خراسانی , تو که از مجسمه بی جان فردوسی می ترسی و وحشت داری , چرا مرتب برای غرب و دنیای جهان اول خط و نشان میکشی !
مجسمه های ستار خان و باقر خان و... را ولایتمدارانت در تهران دزدیدن , گفتیم چون سیاسی بودن از اونا وحشت داشته ! اما ترس و وحشت تو از فردوسی ( شاعر بزرگ ایرانی و خالق شاهنامه فارسی ) چیست ؟
تف به تو و تف به حرامزادگان مکتب زهرا و فاطمه که با فرهنگ و مشاهیر اصیل ایران این میکنید ! تف